Trang chủ

/

Khóa học

NATIVE SPEAKER

Giáo trình: Cambridge English
Lộ trình: 28 buổi
Thời lượng: 120 phút/ buổi
Quy mô lớp: tối đa 12 học viên
Giáo viên: 100% người nước ngoài
Đăng ký để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi.

Giáo trình: Cambridge English
Lộ trình: 20 buổi 
Thời lượng: 90 phút/ buổi
Quy mô lớp: tối đa 12 học viên
Giáo viên: 100% người nước ngoài
Đăng ký để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi.
Khóa học hiện tại

BABY STEP

Giáo trình: Cambridge English
Lộ trình: 20 buổi
Thời lượng: 120 phút/ buổi
Quy mô lớp: tối đa 12 học viên
Giáo viên: 100% người nước ngoài
Đăng ký để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi.
9,200,000đ
Đăng ký

LEARNER

Giáo trình: Cambridge English
Lộ trình: 20 buổi
Thời lượng: 120 phút/ buổi
Quy mô lớp: tối đa 12 học viên
Giáo viên: 100% người nước ngoài
Đăng ký để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi.
10,000,000đ
Đăng ký

FAST LEARN

Giáo trình: Cambridge English
Lộ trình: 20 buổi
Thời lượng: 120 phút/ buổi
Quy mô lớp: tối đa 12 học viên
Giáo viên: 100% người nước ngoài
Đăng ký để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi.
10,000,000đ
Đăng ký

RUNNER

Giáo trình: Cambridge English
Lộ trình: 20 buổi
Thời lượng: 120 phút/ buổi
Quy mô lớp: tối đa 12 học viên
Giáo viên: 100% người nước ngoài
Đăng ký để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi.
17,480,000đ
Đăng ký

NATIVE SPEAKER

Giáo trình: Cambridge English
Lộ trình: 28 buổi
Thời lượng: 120 phút/ buổi
Quy mô lớp: tối đa 12 học viên
Giáo viên: 100% người nước ngoài
Đăng ký để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi.
19,600,000đ
Đăng ký


Đăng ký