Trang chủ

/

Giới thiệu

Về I-English

I-English được thành lập năm 2011 tại Vương Quốc Anh và mở rộng chi nhánh đầu tiên ở Việt nam vào năm 2017. I-English hoạt động với mục tiêu mở ra cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận với nền văn hóa tiên tiến từ khi còn nhỏ, tạo tiền đề vững chắc cho các em sau này.

Tổng quan về I-English

 

I-English được thành lập năm 2011 tại Vương Quốc Anh và mở rộng chi nhánh đầu tiên ở Việt nam vào năm 2017. I-English hoạt động với mục tiêu:

  • Tạo cầu nối giữa Việt Nam và Anh Quốc cũng như các nước trên thế giới. Đêm cơ hội học tập, làm việc tại các nền kinh tế phát triển đến gần hơn với con người Việt Nam.
  • Tạo cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận và hòa nhập với nền văn hóa tiên tiến từ khi còn nhỏ; tạo tiền đề vững chắc cho tương lai các em sau này.
  • Liên kết chặt chẽ với nhiều trường Đại học danh tiếng đem lại những kiến thức quốc tế hữu ích cho học viên Việt Nam qua các chương trình giao lưu trao đổi sinh viên.
  • Hợp tác với các tổ chức lớn và uy tín tại Việt Nam và Anh Quốc để tạo ra môi trường học tập tốt nhất về chuyên môn và dịch vụ
  • Góp phần đào tạo nguồn nhân lực VIệt Nam đầy tiềm năng để nhấn mạnh sự phát triển của nền kinh tế cũng như văn hóa của Việt nam tới các nước khác trên thế giới.