Trang chủ

/

Giới thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN 

Đào tạo thế hệ trẻ Việt nam trở thành công dân toàn cầu và thúc đẩy sự thịnh vượng của cá nhân và đất nước Việt Nam qua các khóa học Tiếng anh với chất lượng giảng dạy chuẩn quốc tế.  Đưa VN trở thành một trong những nước nói tiếng anh chuẩn hàng đầu Châu Á. 

 

SỨ MỆNH 

Truyền sức mạnh, nâng cao tri thức, mọi học viên phát triển kỹ năng một cách toàn diện, tư duy sáng tạo để tự tin hòa nhập để trở thành công dân toàn cầu.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

“DANH” & “TÍN” – Cho dù cạnh tranh trong bất kì thời điểm nào thì cũng phải đảm bảo uy tín, đi theo chất lượng chứ không chỉ số lượng. TÍN chính là giữ uy tín đối với khách hàng, với đối tác và với các nhân viên. Không ngừng phát triển uy tín thương hiệu, tạo sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường. Với tiêu chí liên tục cải thiện đổi mới, I-English luôn tôn trọng, tiếp thu ý kiến để khắc phục những nhược điểm, xây dựng chương trình học phù hợp với nhu cầu thực tế cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo và giàu nhiệt huyết.