Trang chủ

/

Giới thiệu

Mô hình học tập tại I-English

Creative & Active

1. Creative

Fun Learning: Ngoài các giáo trình tiếng Anh được biên soạn, học viên được học thông qua các giáo cụ trực quan như movies, karaoke, picnics, games,… được tổ chức thường xuyên tại I-English nhằm giúp học viên có kiến thức sâu rộng hơn về thế giới xung quanh thông qua lăng kính tiếng anh. Trường học còn cung cấp khóa học ngoại khóa Summer Camp trong nước và nước ngoài như Anh, Mỹ, Canada, Úc và Singapore; các câu lạc bộ Tiếng Anh cũng sẽ diễn ra tại trường để tạo cho học viên có cơ hội tốt nhất tận dụng được tối đa thời gian để thực hành kiến thức mình được học.

 
2.    Active

Small learning group: mô hình lớp học nhỏ đảm bảo giáo viên có thể quan tâm sát sao đến từng học viên, thời gian linh động, học viên hoàn toàn có thể học theo thời gian rảnh. Giáo trình học phong phú, khuyến khích học sinh tự tư duy phản xạ tự nhiên.