Trang chủ

/

Giới thiệu

Đội ngũ Giảng viên

Giảng viên của chúng tôi

Giảng viên của I-English được lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn British Standard rất cẩn thận và khắt khe đảm bảo các yêu tố sau:

  • Giáo viên là người bản ngữ
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên 
  • Có bằng cấp, chứng chỉ quốc tế giảng dạy Tiếng Anh
  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ tại các trường học và trung tâm lớn ở nước ngoài